Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Engelska

Vad är buller?

Buller i er dagliga miljö


Vad är buller? - Vi upplever buller olika, men allt oönskat ljud kallas för buller. En del finner buller mycket besvärande, medan andra inte uppfattar samma buller som störande. Det kan vara ljud som ”bara” är störande eller ljud som är skadligt för hörseln. Det finns också icke hörbart buller, ljud, infraljud och ultraljud, som kan orsaka både obehag och skador. Örat är mera ömtåligt för högfrekventa än för lågfrekventa ljud / buller och ömtåligare för slagljud, än för kontinuerligt ljud / buller. Ljud och buller påverkar inte bara vårt hörselorgan, utan hela kroppen i övrigt. Exempel på vilken påverkan buller kan ha; förhöjning av blodtrycket, ökad hjärtfrekvens och sammandragning av blodkärlen i huden. Även ögonrörelser och färgseende kan försämras av buller.
 

Kolla bullret i ditt företag
1. Kolla buller och vilken typ av bullerdämpning du har i ditt företag
2. Kan ni samtala obehindrat utan att störas av buller?
3. Måste era medarbetare pga. buller bära hörselskydd längre tid under dagen?
4. Använder ni någon typ av bullerdämpning för att eliminera buller vid källan?
5. Går era medarbetare på regelbundna hörselkontroller?
6. Har någon pga. buller skadat hörseln under arbetet?
7. Använder ni exempelvis bullerdämpning för att minska buller för hörselskadade personer?
8. Har er skyddskommitté utarbetat något program för bullerbekämpning / bullerdämpning inom företaget?
 
Att ta bort eller reducera buller på er arbetsplats lönar sig. En säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö gör att ni minskar kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet. För en bra bullernivå och ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med reducerandet av buller och bullerfrågor.

Har ni ytterligare frågor om vad buller är eller om bullerdämpande produkter, kontakta då vår bullerspecialist Dag Nordin för mer information.